Rycerstwo Niepokalanej
Sierpień 31, 2018
Schola
Sierpień 31, 2018

Odnowa w Duchu Świętym

„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” ( 1Kor 12, 4-7)

Wspólnota powstała w październiku 1996 roku. Jej widzialnym założycielem był koordynator „Odnowy” na rejon warmińsko-elbląski  Grzegorz Wróbel. Ówczesny proboszcz parafii o. Marek Rengiel z życzliwością przyjął propozycję przeprowadzenia Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy i wszystko się zaczęło…
     Grupa „Zacheusz” , bo taką nazwę nosi nasza Wspólnota, spotyka się w każdy wtorkowy wieczór, po Eucharystii. Naszym nadrzędnym celem jest wielbienie Boga poprzez różnego rodzaju modlitwę. To wielbienie daje nam wzrost duchowy. Pan Bóg pozwala nam ujrzeć dary, które wcześniej w nas złożył. I my nimi posługujemy we wspólnocie i życiu codziennym.
    Jesteśmy wspólnotą modlitewno-charyzmatyczną. Posługujemy zatem darem modlitwy wstawienniczej. Jeśli przeżywasz jakieś trudności w swoim życiu,  potrzebujesz umocnienia lub  „światła” w podjęciu decyzji  zawsze możesz się do nas zgłosić.  Z wielką ochotą pomodlimy się w twojej spawie.
  O naszą formację i wzrost duchowy troszczy się Ośrodek Rekolekcyjny „Źródło Jakuba” w Dobrym Mieście oraz Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” w Magdalence.
Uczymy się od najlepszych, bo chcemy być dobrymi narzędziami w rękach Pana Boga. Jeździmy na spotkania z ludźmi namaszczonymi przez Stwórcę. I tak uczestniczyliśmy w kilkudniowych rekolekcjach z Damianem Stein z Anglii,       ks. Ryfusem Pereira z Indii, o. Johnem Bashabora z Ugandy, o. Jamsem Manjackal z Indii, o. Tomem Forrest z USA.
    Oprócz modlitwy także razem świętujemy. „Agappa” to jedna z form naszej integracji przy stole. Służy to zacieśnieniu wzajemnych relacji, poznawaniu siebie i zawiązywaniu przyjaźni. Jednoczą nas niezwykle „Dni Skupienia” organizowane raz lub dwa w roku.  Jest to czas wspólnej refleksji dotyczący „drogi”  Wspólnoty.                                                                   
Harmonogram spotkań:
• Pierwszy wtorek miesiąca: modlitwa wspólnotowa w salce  
• Drugi wtorek miesiąca: Adoracja Pana Jezusa w kościele
• Trzeci wtorek miesiąca: modlitwa wspólnotowa w salce
• Czwarty wtorek miesiąca: katecheza w salce
• Piąty wtorek miesiąca: modlitwa wspólnotowa w salce
 
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt!