Wiara i światło
Sierpień 31, 2018
NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Sierpień 31, 2018

Nadzw. szafarz Komunii Świętej

Arcybiskup Metropolita Warmiński Wojciech Ziemba mianował Pana Mariusza Bartosza, po odpowiednim przygotowaniu, SZAFARZEM NADZYCZAJNYM KOMUNII ŚW.  w naszej Parafii. Zgodnie Kodeksem Prawa Kanonicznego wydany dekret upoważnia do rozdawania Komunii św. w kościele oraz do roznoszenia Komunii św. w mieszkaniach osobom w podeszłym wieku i chorym. 

Komunikat Komisji Liturgicznej Archidiecezji Warmińskiej
KURS  DLA KANDYDATÓW NA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZYKOMUNII ŚW.
Zwyczajnymi konsekrowanymi szafarzami Komunii św. są biskupi, prezbiterzy i diakoni. Jednakże do rozdawania Ciała Pańskiego nie jest konieczne otrzymanie święceń kapłańskich. W uzasadnionych sytuacjach, tam gdzie zachodzi taka potrzeba oraz doradza wielki pożytek duchowy wiernych, Kościół ustanawia akolitów, którzy są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., a także błogosławi starannie wybranych i odpowiednio przygotowanych wiernych świeckich, upoważniając ich do tego, by mogli podawać innym Chleb życia.
Komisja Liturgiczna Archidiecezji informuje, że kolejna edycja kursu dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w naszej archidiecezji rozpocznie się w sobotę.
Następne spotkania będą się odbywały w kolejne soboty. Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez Księdza Proboszcza lub Przełożonego Zakonnego podania skierowanego do Księdza Arcybiskupa. Podania należy składać do września br. w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej.
1. Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., mogą być mężczyźni w wieku 25-65 lat.
2. Kandydaci muszą odznaczać się następującymi przymiotami:
a) wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznaczać się zdrową pobożnością eucharystyczną i bardziej intensywnym życiem duchowym;
b) odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
c) posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie;
d) aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
e) odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku;
f) mieć ukończony kurs przygotowawczy.
3. Liczba Nadzwyczajnych szafarzy udzielania Komunii zależeć powinna od wielkości parafii i ilości odprawianych Mszy św. w niedziele i święta. Nadzwyczajny szafarz  udzielania Komunii św., powinien usługiwać zasadniczo podczas jednej Mszy św. w ciągu dnia i mieć możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu poza parafię.
4. W większych parafiach mogą być wyłącznie do zanoszenia Komunii św. chorym. Obowiązują jednak wobec nich te same kryteria doboru i te same warunki przygotowania.
5. Kandydaci powinni uzyskać pozytywną aprobatę wspólnoty parafialnej, a zwłaszcza Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Nie zaleca się przeprowadzania czegoś w rodzaju wyborów.