Uaktualnienie
Sierpień 31, 2018
Parking i kaplica
Sierpień 31, 2018

Kanalizacja

W przypadku budowy każdego domu są różne etapy. Są marzenia, plany, stawianie murów, wykończanie wnętrz, zamieszkanie i tak dalej. Niektóre etapy bardzo cieszą, inne bardzo kosztują, a niczego nie widać. Co więcej, wymagają dużo wysiłku psychicznego oprócz finansowego. Takim trudnym etapem jest min. wykonanie kanalizacji, czy też odprowadzenie wody deszczowej. Aktualnie wykonujemy tę ostatnią pracę – deszczówka. Jak pokazują  zdjęcia, w przypadku naszego kościoła w wykopie widać fundamenty, na których wcześniej miały stanąć mury. Zmieniła się koncepcja, rozmiary kościoła zostały zmniejszone; wydaje sie to być słuszne, bowiem kościoł i tak nie jest mały, ale pozostał problem: trzeba przekuć się przez mury. Właśnie walczymy aktualnie z tą twardą rzeczywistością.