Informacje ogólne
Sierpień 31, 2018
Ślub
Sierpień 31, 2018

Chrzest

Najważniejsze informacje dotyczące udzielania Sakramentu Chrztu Świętego
 
Data chrztu: termin zawsze ustalany jest indywidualnie. Z powodu mobilności rodziców i chrzestnych – nie da się ustalić daty chrztu w sposób stały. Najlepiej pisać na formularz kontaktowy, dzwonić do proboszcza lub przyjść do kancelarii, aby ustalić datę chrztu.
 
Chrzest zawsze powinni zgłaszać rodzice dziecka, może być jedno z nich.
Rodzice sami winni być praktykującymi katolikami, prowadzącymi życie saktramentalne (ślub kościelny, systematyczna spowiedź, uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., przyjmowanie Komunii św.).
 
Czasami z powodu różnych życiowych zagubień, te sprawy nie wyglądają dobrze. Wtedy należy dążyć, jeśli to możliwe, do uporządkowania własnego życie religijnego, zanim poprosi się u udzielenie chrztu własnemu dziecku.
 
Zawsze koniecznym wrunkiem jest uzasadniona nadzieja, że dziecko zostanie wychowane po katolicku.
 
Chrzestni: winni być praktykującymi katolikami (od tej zasady nie ma odstępstwa zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego). Znaczy to: jeśli są w związku małżeńskim – musi być ślub kościelny. Jeśli są stanu wolnego – muszą mieć bierzmowanie. W uzasadnionych przypadkach obowiązek chrzestenego może pełnić jedna osoba.