Sierpień 31, 2018

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Istotę Rycerstwa św. Maksymilian określił jako  „całość życia katolickiego polegającego na łączności z Niepokalaną, […]