Sierpień 31, 2018

Oaza Światło-Życie

„Groziłaby nam pustynia gdybyśmy nie tworzyli oaz. (…)   Czyż może być piękniejsze powołanie?”  Jan Paweł II Ruch Światło-Życie czyli Oaza, to wspólnota skupiająca młodych ludzi poszukujących […]