Sierpień 31, 2018

Monitoring i alarm

Główną ideą, dla której powstaje kościół materialny, jako budynek jest to, aby wierni mieli się gdzie gromadzić dla spraw duchowych. Często spotykamy kościoły otwarte tylko na […]
Sierpień 31, 2018

Nagłośnienie

Kolejną sprawą, która wynika z powstania nowego kościoła jest dopracowanie nagłośnienia. Przy ołtarzu wszystko było  i jest zrobione dobrze. Nie było jednak  wykonania ostatecznego nagłośnienia scholii […]
Sierpień 31, 2018

Rzutniki tekstów

Świątynia to nie tylko mury, ale przde wszystkim jest to miejsce modlitwy. W modlitwie liturgicznej ważną część zajmuje wspólny śpiew. Częstym problemem jest znajomość tekstów pieśni, […]
Sierpień 31, 2018

Duży krzyż

Tak sie pięknie złożyło, że na Wielki Tydzień 2013 roku udało się wykonać i zamontować krzyż na zewnątrz kościoła. Budowa kościoła to skomplikowana i wielowymiarowa kwestia. Wejście do […]