Sierpień 31, 2018

Bierzmowani

Spotkanie młodzieży i rodziców (razem) odbędzie się w kościele. Próba kandydatów ze świadkami do bierzmowania będzie trwała 3 godziny. Prosimy o punktualne przybycie na próbę i o […]