Franciszek Ostróda

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:DEKRET O USTANOWIENIU DNI I MIEJSC DLA UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO W ZWIĄZKU Z ROKIEM ŻYCIA KONSEKROWANEGO

        Z okazji Roku Życia Konsekrowanego Penitencjaria Apostolska na mocy dekretu z dnia 23 listopada 2014 r. ustaliła następujące warunki potrzebne do uzyskania daru odpustu zupełnego, którego Ojciec Święty Franciszek udziela dla odnowy Instytutów Zakonnych i dla umocnienia wiary, nadziei i miłości wszystkich wiernych w jedności z Kościołem Rzymskim:
1. Czas uzyskania odpustu: od 23 listopada 2014 do 2 lutego 2016r.
2. Osobami, które mogą otrzymać odpust są członkowie Instytutów Życia
Konsekrowanego oraz wszyscy wierni.
3. Dar odpustu można uzyskać dla siebie, albo ofiarować w duchu modlitwy wstawienniczej za osobę zmarłą
4. Warunki potrzebne do zyskania daru odpustu: stan pojednania z Bogiem (sakrament pokuty i pojednania, Komunia Święta), modlitwa w intencjach Ojca Świętego Franciszka, nawiedzenie wyznaczonego kościoła, odmówienie Liturgii Godzin albo medytacja i modlitwa przez dłuższą chwilę, odmówienie Modlitwy Pańskiej {Ojcze nasz}, wyznania wiary oraz modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.
5. Kościoły w Archidiecezji Warmińskiej, w których poprzez nawiedzenie i modlitwę możną uzyskać odpust. Na mocy udzielonej mi przez Penitencjarnię Apostolską władzy, wyznaczam miejsca sakralne, w których można otrzymać odpust z okazji Roku Życia Konse1mlwcmego:
- Katedra Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny we Fromborku
- Bazylika współkatedralna św. Jakuba w Olsztynie
- Kościół klasztorny Sióstr Karmelitanek w Spręcowie
- Kościół klasztorny Sióstr Klarysek Kapucynek w Szczytnie
- Kościoły parafialne administrowane przez wspólnoty zakonne
- Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie
- Sanktuaria Maryjne w Gietrzwałdzie, Stoczku Klasztornym i Świętej Lipce
- Sanktuaria Miłosierdzia Bożego w Olsztynie (kościół Miłosierdzia Bożego
i kościół św. Józefa)
- Kolegiaty w Dobrym Mieście, Lidzbarku Warmińskim i Kętrzynie

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r. Arcybiskup Metropolita Warmiński Wojciech Ziemba
Nabożeństwa wielkopostne
Droga krzyżowa w piątki (młodzież i dorośli) -  godz. 17.30
Dzieci - godz. 17.00
Gorzkie żale w niedziele - godz. 17.00
Franciszkańskie nabożeństwo wielkopostne Corda pia (Serca pobożne) 
w poniedziałki Wielkiego Postu (oprócz 3 i 4 tygodnia Postu) 
po Mszy św o godz. 18.00 ok. 18.30


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego